2024 DSC00820-2

Termowizja wkroczyła do ubezpieczeń korporacyjnych

6 min.

Termowizja

ERGO Hestia po raz jedenasty zdobyła nagrodę Fair Play przyznawaną przez polskich brokerów ubezpieczeniowych. Firma nie osiada na laurach i wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania. Tym razem jest to termowizja.

Tytuł „Fair Play” przyznawany jest od 2000 roku dla najlepszego towarzystwa majątkowego oraz ubezpieczeń na życie. Nazwa jest nieco myląca, bowiem pośrednicy ubezpieczeniowi nie przyznają jej za pojedyncze nietypowe działanie w duchu sportowej rywalizacji, ale wypełniając anonimową ankietę, którą w tym roku opracował Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym. Kilkuset brokerów, reprezentujących całe środowisko pośredników ubezpieczeniowych, odpowiada na pytania na temat współpracy z ubezpieczycielami. Pośrednicy oceniają jakość i dostosowanie oferty ubezpieczycieli do potrzeb rynku; poziom serwisu sprzedażowego oraz standard i szybkość likwidacji szkód. W ankiecie wypowiadają się też na temat przyszłości rynku ubezpieczeniowego, wartości, które cenią sobie w swojej pracy brokerzy czy sprawności, dostępności i pracy systemów IT.

Tak też było w minionym tygodniu w Mikołajkach. W tym wyjątkowo urodziwym miasteczku; w otoczeniu mazurskiej przyrody kilkuset ekspertów branży finansowej oraz przedstawicieli kilkunastu towarzystw ubezpieczeń spotkało się na kongresie, który tym razem odbył się pod hasłem „XXI Kongres Brokerów na XXI wiek”.

Statuetkę Fair Play z rąk Łukasza Zonia, prezesa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, odebrał Adam Roman, członek zarządu ERGO Hestii:

– Dzięki Państwa wyborowi ERGO Hestia stawała na najwyższym stopniu podium już dziesięć razy. Te nagrody są przechowywane w pamięci wszystkich pracowników ERGO Hestii i mobilizują nas do dalszych działań. Zobowiązanie związane z kolejnym wyróżnieniem jest szczególne, ponieważ właśnie wchodzimy na rynek z nową odsłoną ubezpieczeniową dla firm i korporacji – Hestia Corporate Solutions. HCS to przejście od tradycyjnej funkcji ubezpieczyciela do nowych produktów i serwisów związanych z prognozowaniem i zapobieganiem, które ograniczają ryzyko wystąpienia szkody.

Podczas dwóch debat organizowanych przez ERGO Hestię w czasie kongresu wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, poruszone zostały tematy ryzyk cybernetycznych oraz ustawy dystrybucji ubezpieczeń. ERGO Hestię podczas paneli dyskusyjnych reprezentowali Ewa Jezierewska i Marcin Dębicki.

Wchodzi inżynier do fabryki

ERGO Hestia przygotowała również ekspercki panel pod hasłem „Zobacz, czego nie widać”. Podczas prezentacji salę wypełniło ponad dwustu brokerów, a duża liczba zgłaszanych pytań świadczyła o zainteresowaniu innowacyjną usługą termowizji. W pierwszym kwartale 2018 roku ERGO Hestia intensywnie rozwijała serwis inżynierski. Ubezpieczyciel przeprowadził ponad 250 audytów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej (OC), kilkadziesiąt audytów bezpieczeństwa floty oraz kilkanaście testów systemów IT. Opracowane w tym okresie, przez zespół ekspertów ERGO Hestii, rekomendacje, pozwoliły na uniknięcie i ograniczenie wielu poważnych szkód.

Wszyscy inżynierowie ERGO Hestii zostali wyposażeni w podręczne kamery termowizyjne Flir C3, które podczas prowadzonych oceny ryzyka na terenie zakładu, pozwalają na selektywną ocenę stanu instalacji elektrycznej.

To jednak nie wszystko. ERGO Hestia wprowadziła też w życie system kompleksowych audytów termowizyjnych, obejmujący przegląd instalacji elektrycznych na terenie zakładu. Eksperci docierający do klientów w całej Polsce, wyposażeni są w najnowszej generacji kamery Flir T530, które otrzymały w tym roku prestiżową nagrodę „Red Dot: Best of the Best" (Najlepszy z najlepszych).

To sprzęt dużo dokładniejszy od kamer podręcznych. Ich parametry pozwalają na szczegółowe badania termowizyjne oraz sporządzenie wysokiej jakości termogramów. Są one niezbędne przy ocenie stanu bezpieczeństwa instalacji. 

– W tym roku przeprowadziliśmy już ponad 20 pełnych audytów termowizyjnych w zakładach reprezentujących różne branże przemysłowe – mówi Piotr Przybysz, zastępca dyrektora Biura Hestii Loss Control – W niektórych przypadkach zidentyfikowaliśmy potencjalne źródła zagrożeń, przedstawiając rekomendacje pozwalające na ich zminimalizowanie. O ich wadze najlepiej świadczy fakt, że część klientów błyskawicznie zrealizowała nasze zalecenia, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji. Warto nadmienić, że czasem podczas audytów termowizyjnych odkrywamy miejsca, w odniesieniu do których pytanie powinno brzmieć nie CZY, ale KIEDY dojdzie do pożaru lub zatrzymania produkcji.

Najgroźniejszy jest ogień

Taki właśnie przegląd w typowym zakładzie produkcyjnym był tematem prezentacji w Mikołajkach. Wrażenie robił zaprezentowany wirtualny audyt inżynierski wykonany w technologii 3D oraz laboratorium kamer termowizyjnych.

- Wykorzystywane przez inżynierów podręczne kamery termowizyjne pozwalają na wstępną ocenę zagrożeń związanych z -wykorzystaniem energii elektrycznej. Jednak prawdziwym przełomem są kompleksowe audyty termowizyjne, dzięki którym nasi klienci uzyskują informacje na temat potencjalnych zagrożeń oraz obszarów, które wymagają reakcji w celu minimalizacji ryzyka – wyjaśnia Bartosz Zwoliński kierownik ds. ubezpieczeń majątkowych i technicznych w Biurze Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych ERGO Hestii.

Eksperci ERGO Hestii pokazali, że to pożar jest tym ryzykiem, który może wyrządzić w firmie największe szkody oraz doprowadzić do jej upadku. Z uwagi na jego możliwe skutki, tym bardziej należy bacznie monitorować jego przyczyny.

Choć pożary stanowią zaledwie 4 proc. wśród liczby szkód, to wartość wyrządzonych przez ogień zniszczeń to aż 52 proc. wszystkich wypłaconych odszkodowań w 2017 r.

Co zobaczyła kamera?

Stąd ogromna rola specjalisty, który ocenia poziom ryzyka. Osoba ta musi sobie zdawać sprawę, że nie na wszystkie ryzyka człowiek ma wpływ; i nawet najlepsze zabezpieczenia ich nie wyeliminują. Jednak oceniający (underwriter) musi zrobić wszystko, by takie ryzyko zminimalizować. W jaki sposób?

Tutaj z pomocą przychodzą innowacyjne technologie. Takie jak termowizja zaprezentowana w Mikołajkach przez  ekspertów ERGO Hestii. Zanim jednak oceniający użyje kamery do sprawdzenia najbardziej narażonych na pojawienie się ognia miejsc w wizytowanym zakładzie, musi wiedzieć, gdzie szukać.

W przykładowej fabryce oceniający musi odwiedzić takie miejsca jak magazyny, stacje trafo, stacje pomp, kotłownie, hale produkcyjne. Musi zwrócić uwagę na materiały, z których została zbudowana fabryka oraz na rozmieszczenie instalacji elektrycznej. Rozmiar ewentualnej szkody pozwala ocenić dokładne sprawdzenie pięciu rodzajów zabezpieczeń: instalacji wykrywania zagrożeń w tym pożarów; systemu automatycznej transmisji alarmu; instalacji gaśniczych (stałych i półstałych) urządzeń oddymiających i hydrantów. Z doświadczeń ERGO Hestii wynika, że na jeden audyt ubezpieczeniowy przypadło średnio osiem zalecań, z czego aż sześć dotyczyło ryzyk ogniowych. Statystyki straży pożarnej za 2017 r. wykazały, że niewiele ponad połowę skontrolowanych instalacji gaśniczych było sprawnych, ale w akcji zadziałało jedynie 27 proc. Najlepiej było w systemach automatycznej transmisji alarmów - sprawnych 88 proc. a zadziałało 76 proc.

Wpływ na poziom ryzyka mają też czynniki, które mogą generować prawdopodobieństwo powstania szkody, takie jak procedury w razie awarii, pożaru, badania kontrolne, działania operacyjne, system utrzymania pomieszczeń.

Ponieważ najczęstszą przyczyną pożarów jest wadliwa instalacja elektryczna, to właśnie jej trzeba poświęcić najwięcej uwagi i tutaj najlepiej sprawdza się technologia termowizyjna. Inżynierowie wyposażeni w kamery w czasie kompleksowych badań termowizyjnych wykonali 1036 termografów instalacji elektrycznych i innych urządzań w zakładach, ubezpieczonych średnio na sumę 206 mln zł . Podczas jednego badania wykrywali średnio cztery anomalie dotyczące instalacji lub urządzań elektrycznych.

Od lipca tego roku brokerzy będą mieli pełny dostęp do usług Hestii Corporate Solutions a zlokalizowani w 8 centrach eksperci dotrą do klientów w całej Polsce.  Firma będzie w stanie wykonać ponad 1000  kompleksowych badań termowizyjnych rocznie. To nowa oferta ubezpieczeń korporacyjnych, na którą poza usługami termowizyjnymi, składają się również usługi ochrony cybernetrycznej. Są to tak niezbędne w dzisiejszych czasach, zaawansowane testy podatności infrastruktury przedsiębiorstw na ataki hakerskie.

ERGO Hestia wykonuje je jako osobną usługę lub w pakiecie do ubezpieczenia cyber. To pierwsza na polskim rynku ubezpieczeniowa ochrona na wypadek cybernetycznej przestępczości. 

Żródło: Rzeczpospolita / it