2024 1B4A4434

By łatwiej zapobiec szkodzie. Rozmowy o termowizji - Hubert Kowalewski Donoria S.A.

3 min.

Termowizja

Wykorzystanie specjalistycznych kamer do prowadzenia badań termowizyjnych odzwierciedla rozwój rynku w Polsce. Włączenie do działań o charakterze predykcyjnym zaawansowanych technologicznie narzędzi pozwala klientom, ale też ubezpieczycielowi lepiej lokować i oceniać ryzyko.

Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą dużo wcześniej zauważyć niepokojące zachowania, jak np. przegrzewanie instalacji, przepięcia w obszarze transformatorów, łożysk czy maszyn. To kolejny element rozwoju rynku, który może przyczynić się do lepszego kwotowania ryzyka, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i pomaga zapobiegać szkodom.

Musimy mieć świadomość, że na rynku stale pojawiają się nowe zagrożenia i we współpracy z ubezpieczycielami będziemy musieli zaoferować naszym klientom adekwatne rozwiązania. Dzięki zaproponowanym przez Hestia Corporate Solutions usługom termowizji jesteśmy w stanie dużo łatwiej zapobiec szkodzie. Musimy jednak pamiętać, że rynek dopiero się tego uczy. Tak samo jak brokerzy, również klienci muszą się przyzwyczaić, że mogą, a wręcz powinni oczekiwać od ubezpieczyciela ochrony poszerzonej o tego typu usługi. Dlatego ciekawe jest, jak to będzie się przekładało na oferty. Przed nami - brokerami, długa droga w budowaniu świadomości pośród klientów. Dopiero wtedy będziemy mogli wspólnie z ubezpieczycielami przygotować dla nich nową, ciekawą ofertę.

Hubert Kowalewski