220831_ErgoHestia_Brokerzy0050-Edit-2

Polityka cookies

Zasady dotyczące plików cookies

Plik cookies to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web (dalej www) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony www, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową.

Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony internetowej, jego urządzenie, którym może być: komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookies (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików.

Zastosowanie plików cookie:

 1. Umożliwiają i usprawniają działanie strony internetowej.
 2. Upraszczają korzystanie ze strony internetowej.
 3. Umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności strony internetowej.
 4. Umożliwiają kierowanie reklam do użytkowników strony internetowej oraz Facebooka.

Pliki cookies, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.

Korzystamy z narzędzia analitycznego Piksel Facebooka, aby realizować działania marketingowe na Facebooku oraz mierzyć ich skuteczność. Piksel zbiera dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej tylko, jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do portalu Facebook. Informacje zebrane za pośrednictwem Piksela służą np. do publikowania reklam wśród odpowiedniej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców naszych reklam, w tym tzw. look-alike, a także badania skutków naszych działań reklamowych, zarówno na naszej stronie, jak i na Facebooku. Szczegóły dotyczące usług Facebooka można znaleźć pod adresem https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/businesstools.

Nasze zasady dotyczące plików cookies:

Umieszczamy pliki cookies w pamięci urządzenia użytkownika stosownie do dokonanych przez użytkownika ustawień oprogramowania przeglądarki, zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika urządzeniu lub dokonanego wyboru w okienku wyświetlanym na stronach internetowych serwisu. Użytkownik może zezwolić na korzystanie z plików cookies, ograniczyć możliwość używania plików cookies, zablokować je lub usunąć.

Umożliwiamy umieszczanie plików cookies podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookies zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów. Pliki cookies innych podmiotów mogą być używane do spersonalizowanych i niespersonalizowanych działań marketingowych.

W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies na swoim urządzeniu?

Możesz samodzielnie i w każdym czasie cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania plików cookies na Twoim urządzeniu. W tym celu możesz, za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej, całkowicie usunąć pliki cookies, które zostały dotychczas zapisane w Twoim urządzeniu. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej.

Instrukcje jak dokonać zmian ustawień dotyczących przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki znajdują się  na stronach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Samsung Internet Browser https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/

Możesz cofnąć swoją zgodę poprzez ponowne wywołanie okna „Zarządzanie prywatnością”. Zrobisz to, klikając w przycisk „Zmień swoją zgodę” znajdujący się poniżej.

Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.ergohestia.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo/ – w tym przypadku prosimy o podanie identyfikatora zgody. Znajdziesz go poniżej na bieżącej stronie.

Niektóre pliki cookies są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej albo czynią korzystanie z niej bardziej wygodnym. Usunięcie lub wyłączenie takich plików cookies może więc uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcji na stronie albo istotnie obniżyć jakość korzystania z niej.

Deklaracja dotycząca plików cookies

cookie settings

Oświadczenie administratora danych

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (zwane dalej: „Pierwszym Współadministratorem”)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (zwane dalej: „Drugim Współadministratorem”)

W zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

W ramach umowy o współadministrowanie, zawartej pomiędzy Pierwszym Współadministratorem a Drugim Współadministratorem, zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej: „RODO”). W szczególności uzgodniono, że:

 1. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą otrzymuje szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.
 2. Pierwszy Współadministrator zapewnia udostępnienie osobom, których dane dotyczą, zasadniczej części uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.
 3. Na podstawie umowy o współadministrowaniu Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych. Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe zawarte we wspólnym zbiorze danych pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:

 1. Formularz kontaktowy na stronie https://www.ergohestia.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo/
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Pani/Pana dane są przetwarzane w celach:

 1. Analitycznych i statystycznych.
 2. Marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. Prawnie uzasadnione interesy administratora danych.
 2. Zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratorów, m.in. dostawcom usług informatycznych, agencjom reklamowym.
 2. Innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

ERGO Hestia przekaże Pani/Pana dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych osobowych.

W sprawie informacji o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia należy się skontaktować z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora.
 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia SA lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w tym dokumencie. 

Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w tej zgodzie (np. w celach marketingowych), do momentu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ważności cookies określonej w Polityce cookies. Wycofanie zgody obejmuje w szczególności samodzielne usunięcie przez Panią/Pana plików cookies z Pani/Pana urządzenia końcowego (wskazówki jak to zrobić znajdują się w Polityce cookies). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pliki cookies, na które Pan/Pani wyraził(a) zgodę i nie usunął/usunęła w ramach wycofania zgody, będą przechowywane na urządzeniu końcowym zgodnie z terminami podanymi w Polityce cookies – ich usunięcie przez Administratora z urządzenia końcowego Użytkownika nie jest technicznie możliwe.

Informacja o wymogu podania danych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.