220110_ErgoHestia_0697

Korzyści wynikające z zawarcia grupowego ubezpieczenia na życie

3 min.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

W dzisiejszych czasach grupowe ubezpieczenie na życie to podstawowy element zabezpieczenia życia oraz zdrowia osoby aktywnej zawodowo.

Na przestrzeni lat zakres ochrony zmieniał się tak aby każdy pracownik oraz członek rodziny mogli czuć się bezpieczni w każdym momencie życia.

Udostępniany Państwu materiał opisuje korzyści dla pracownika oraz pracodawcy związane z zawarciem ubezpieczenia Hestia Rodzina oraz w jak prosty i szybki sposób zgłosić roszczenie z tego tytułu.

Oferta Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin oferowane w Grupie Zamkniętej

Autorzy

Biuro Ubezpieczeń Grupowych

Biuro Ubezpieczeń Grupowych