20220827_fot._Nikola_Leleń_Ergo_Hestia_sesja_Apteka_41

Apteka Smart

3 min.

Smart Control

Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze. Dlatego zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania leków jest jednym z priorytetów prowadzenia apteki. Temperatura i wilgotność to podstawowe parametry, które powinny być utrzymane na określonym poziomie, aby przechowywane produkty farmaceutyczne były skuteczne i bezpieczne dla pacjentów. Cykliczny odczyt wartości z termometrów umieszczonych w lodówkach i ręczne ich rejestrowanie to przeszłość. Dziś pora na korzystanie z nowoczesnych technologii tj. Internetu Rzeczy, który pozwala na ciągły monitoring wybranych parametrów i alarmowanie w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Proponowany przez nas system Smart Control to unikalne rozwiązanie, które zapewnia ciągły, całodobowy pomiar temperatury i wilgotności w miejscach przechowywania leków. Bezprzewodowe sensory przesyłają dane do dedykowanej platformy, gdzie przeprowadzane są stosowne analizy. W przypadku wykrycia przekroczeń wysyłane są notyfikacje, które pozwalają na podjęcie przez personel apteki działań zapobiegawczych, umożliwiających uratowanie środków farmaceutycznych. Może to być włączenie lodówki, regulacja klimatyzacji czy przeniesienie lekarstw do innego pomieszczenia, w którym występują właściwe warunki klimatyczne.

Użytkownicy systemu Smart Control mają pełny dostęp do danych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, co ułatwia monitorowanie i kontrolowanie warunków przechowywania leków oraz umożliwia generowanie stosownych raportów np. dla nadzoru farmaceutycznego. Prawidłowe zarządzanie warunkami przechowywania leków pozwala uniknąć szkód oraz oszczędzać energię, co przyczynia się do niższych kosztów eksploatacji. Dodatkowo nasze rozwiązanie monitorujące temperaturę i wilgotność może być uzupełnione przez sensory zalania i zaniku zasilania np. urządzeń chłodniczych.

Zapewniamy profesjonalne i szybkie wsparcie Klienta w pełnym zakresie dotyczącym zgłoszonych usterek, pomocy przy uruchomieniu i w trakcie użytkowania.

Proponowane przez nas rozwiązanie może być wykorzystywane w celach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Gwarantujemy szybką reakcję na wszelkie sytuacje awaryjne, a także na otrzymanie dostępu do historii danych dotyczących warunków magazynowych.

Zapraszamy do kontaktu z Underwriterami w Przedstawicielstwach Korporacyjnych.

Apteka-SMART--onepager

Autorzy

Anna Zabłocka

Anna Zabłocka

Kierownik Zespołu Underwriterów w Przedstawicielstwie Korporacyjnym w Warszawie, underwriter ryzyk majątkowych, współtwórczyni Portalu Wiedzy Korporacyjnej. Absolwentka Uczelni Łazarskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość. W Grupie ERGO Hestia od 2017 r.

Zbigniew Żyra

Zbigniew Żyra

Dyrektor Biura Hestia Corporate Solutions, odpowiedzialny za obsługę inżynierską w zakresie prewencji szkodowej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W Grupie ERGO Hestia od 1994 r.