Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies

pexels-photo-112641-1800x644-c

Jesteś EKO? Czy Twoje ubezpieczenia też?

Zarządzanie ryzykiem

Co najmniej 6 powodów dla których standardowa polisa OC ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności nie wystarczy w przypadku szkody w środowisku.

Klasyczne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności zawiera klauzule rozszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela o szkody powstałe wskutek przedostania substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu. Klauzule te w różnych wariantach gwarantują także pokrycie dla kosztów usunięcia i neutralizacji tychże substancji z gruntu, czasem także i z wody. Stąd u wielu osób ugruntowało się przeświadczenie, że polisa OC działalności jest wystarczającą ochroną w przypadku szkody, tak zwanej środowiskowej, a tymczasem…

Odpowiedzialność administracyjna. Musimy pamiętać, że zawierając umowę ubezpieczenia OC, nie obejmujemy odpowiedzialności administracyjnej, możliwe więc, że w sytuacji, gdy za konsekwencje szkody w środowisku przyjdzie płacić na podstawie decyzji administracyjnej, ubezpieczyciel w ogóle odmówi zajęcia się taką szkodą.

Koszty działań naprawczych. W przypadku szkód w gruntach, standardowa klauzula zawarta w ubezpieczeniu OC działalności, obejmująca skutki emisji substancji zanieczyszczających do gleby lub wody, zakłada pokrycie kosztów usunięcia z gleby ww. substancji. Jednak pojęcie kosztów działań naprawczych, zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, jest znacznie szersze. Poza ochroną pozostaną koszty:

  • oczyszczenia własnych gruntów;
  • gromadzenia danych i oceny bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;
  • opracowania i oceny projektów działań zapobiegawczych lub naprawczych, w tym projektów alternatywnych;
  • postępowania administracyjnego i egzekucji;
  • nadzoru i monitoringu.

Szkody w bioróżnorodności, czyli w chronionych gatunkach i chronionych siedliskach przyrodniczych, zgodnie ze standardowymi zapisami OWU, OC działalności nie można zakwalifikować jako szkody w mieniu. Zgodnie z nomenklaturą OWU, są to czyste straty finansowe, te zaś nawet jeśli zostaną włączone do ochrony, najczęściej zawierają wyłączenie na bazie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko  (ELD). Najczęściej też klauzula OC działalności, obejmująca skutki emisji substancji zanieczyszczających do gleby lub wody, zakłada pokrycie wyłącznie dla szkód w mieniu i na osobie.

Koszty dodatkowe postępowania administracyjnego. Standardowe ubezpieczenie OC pokrywa koszty postępowań w sprawach cywilnych, ale nie w sprawach administracyjnych.

Koszty działań zapobiegawczych na bazie dyrektywy ELD kontra zapisy art.826 Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie OC , zgodnie z treścią art. 826. KC, pokrywa koszty jakie ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w razie zajścia wypadku, w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeśli wiec w klasycznym OC, zgodnie z triggerem loss occurrence, wypadkiem jest zajście szkody (uszkodzenie mienia, ciała, wystąpienie czystej straty finansowej) to koszty zaistniałe dopiero po ich wystąpieniu będą objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Co zatem z całą paletą kosztów działań zapobiegawczych? Zgodnie z prawem administracyjnym do poniesienia tych kosztów będzie zobowiązany Ubezpieczony, jeśli zaistnieje bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku.

Szkody będące następstwem zdarzeń o charakterze powolnym. Klasyczna umowa ubezpieczenia OC rozszerzonego o szkody będące następstwem emisji, ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela do szkód będących następstwem zdarzeń nagłych. Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku, w założeniu dopasowując się do charakteru i specyfiki tego ryzyka, nie przewiduje takiego zawężenia ochrony.

Autorzy

Aleksandra Ożdzińska

Aleksandra Ożdzińska

Starszy Underwriter w Biurze Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA GFKM. Z ubezpieczeniami związana od 2001 r., w Grupie ERGO Hestia od marca 2012 r.

Zobacz także