Projekt bez nazwy (8)

Z pozycji fotela – wpływ czynnika ludzkiego na ekodriving

5 min.

Bezpieczeństwo floty pojazdów

Wiele czynników może wpływać na miano „zielonej floty pojazdów” – począwszy od wyboru czynnika jakim ma być zasilany pojazd, przez wybór pojazdu , poziomu jego wyposażenia ułatwiającego podróżowanie aż po sam system telematyczny. Mimo, iż technologia wciąż się rozwija i przynosi nam kolejne rozwiązania podnoszące poziom ekodrivingu, to nie wolno zapominać o jednym z najważniejszych czynników jakim jest człowiek. Przecież to właśnie kierowca ma ostateczny wpływ na pojazd i sposób w jaki się nim porusza, co za tym idzie wpływ na ekologię, ekonomię i bezpieczeństwo na drodze.

Oto kilka czynników, których kierowcy powinni być świadomi:

 • Przestrzeganie limitów prędkości.
 • Minimalizacja pracy silnika na biegu jałowym.
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego pojazdu oraz odpowiedniego ciśnienia w ogumieniu.
 • Usunięcie z pojazdu zbędnego ładunku oraz elementów wystających poza standardowy obrys nadwozia pojazdu.
 • Unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań.

Niezależnie od powyższych czynników, złe zachowania kierowcy mają wpływ na około 30% większe zużycie paliwa, a co za tym idzie nadmierną eksploatację pojazdu jak również konsekwencję w postaci niższego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Zatem aby flota mogła zasłużyć na miano ekofloty, należy skupić działania bezpośrednio na kierowcach.

Aktualny rozwój technologiczny urządzeń telematycznych daje wiele możliwości, ot chociażby takich jak identyfikacja zachowania kierowcy podczas jazdy w sposób rzeczywisty i późniejsze śledzenie postępów jakie czyni kierowca w kierunku ekologii, ekonomii i bezpieczeństwa.

Doświadczenia pokazują, że już sama informacja dla kierowców, że w ich pojazdach zainstalowano urządzenie telematyczne powoduje zmianę stylu jazdy w 2-3%.

W czasie gdy telematyka może przynieść częściową poprawę w zachowaniach kierowców, warto zagłębić się w problematykę zachowań i rozpocząć pracę z kierowcami pod kątem:

 1. Szkolenia kierowców z zakresu defensywnej jazdy, pozwalają wypracować odpowiednie nawyki, nauczyć rozsądnych i racjonalnych postępowań. Jednocześnie wzbudzić u kierowców zdolność przewidywania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Ten aspekt w największym stopniu wpływa na ekonomię, ekologię a co jeszcze ważniejsze, na bezpieczeństwo na drodze.
 2. Prowadzenie pojazdu zgodnie z założonymi limitami prędkości. Nadmierna prędkość nie tylko jest niebezpieczna, zwiększa również zużycie pojazdu, które negatywnie wpływa na żywotność pojazdu, jego stan techniczny, koszty eksploatacji oraz oczywiście na zużycie paliwa. W powyższym mogą bardzo pomóc właśnie systemy telematyczne, w których można określić limit prędkości z jakimi powinni poruszać się kierowcy i monitorować, jak często, na jak długo i w jakich okolicznościach kierowcy nie dotrzymywali limitów. Już sama redukcja prędkości na autostradzie ze 140km/h do 110km/h pozwala na oszczędność na poziomie 15%. Mając tego typu materiał, można podjąć pracę z kierowcami szkoląc, wyjaśniając i motywując ich do właściwych działań.
 3. Zwiększenia płynności poruszania się pojazdów, uruchamiając większą wyobraźnie kierowców oraz ich przewidywanie kolejnych sytuacji drogowych, zmniejszając raptowne przyspieszenia i ostre hamowania. Takie działania mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, zużycia paliwa, emisji spalin a co najważniejsze poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.
 4. Usuniecie niepotrzebnego ciężaru z pojazdów. Kierowcy często traktują pojazdy, którymi się poruszają jak własne mobilne biura oraz idealne przestrzenie magazynowe. Ale niewątpliwie należy uświadamiać kierowców, że usunięcie zbędnych kilogramów z pojazdu może mieć znaczący wpływ na aspekty ekofloty. Wożenie dodatkowych 50kg powoduje zwiększenie zużycia eksploatacyjnego o nawet 2%, ponadto im mniejszy pojazd tym większy wpływ dodatkowych kg na pojazd.
 5. Zmniejszenie czasu pracy pojazdu na biegu jałowym. Oczywiście jest zupełnie normalnym, że każdy pojazd pracuje w części na biegu jałowym. Sami kierowcy mają w tym przypadku ogromne przełożenie na długości pracy pojazdu w charakterze biegu jałowego, podczas rozruchów pojazdów, ich postojów i innych sytuacji, w których praca pojazdu jest zbędna. Ograniczenie takich zachowań może przynieść korzyść nawet na poziomie 20%. W tym przypadku systemy telematyczne bardzo ułatwiają, pozwalając bezpośrednio zweryfikować czas zbędnej pracy pojazdu.
 6. Odpowiednia dbałość o serwisowanie pojazdu, jego stan techniczny oraz ciśnienie i stan ogumienia. Zatkane filtry w silniku, nadmiernie zużyty olej, zapieczone elementy układu hamulcowego, niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu oraz inne zaniedbane elementy pojazdu potrafią zawyżyć koszty eksploatacji nawet o 10%. Ponadto co bardzo ważne, dobry stan pojazdu to zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa.
 7. Należy także brać pod uwagę, że to co dzieje się zanim kierowca dostanie się za kierownice pojazdu również odgrywa ogromną rolę w odniesieniu do ekologii, ekonomii a tym bardziej bezpieczeństwa.
 8. Od właściciela bądź osoby zarządzającej flotą pojazdów, zależy kto dostanie się za kierownicę jego pojazdu i będzie reprezentował dobre imię firmy na drogach.

Niewątpliwym jest, że znacznie łatwiej i korzystniej jest zatrudnić „dobrego” – sprawdzonego kierowcę, niż złego kierowcę nauczyć właściwych postępowań. Choć w ogólnym rozrachunku zawsze wymierne korzyści przyniesie nam podnoszenie jakości floty poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych jak i rozwijanie wiedzy, wyobraźni, czynników behawioralnych oraz samych umiejętności kierowców. W kolejnych artykułach postaramy się poruszyć szersze spektrum omawianego problemu.

Autorzy

Jan Fedorowicz

Jan Fedorowicz

Specjalista ds. Oceny Ryzyka w Hestia Corporate Solutions, zajmuje się oceną bezpieczeństwa flot pojazdów, bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz budową systemów bezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Specjalista ds. Oceny Ryzyka. W Grupie ERGO Hestia od 2013 r.