Projekt bez nazwy (11)

Wypadek lotniczy… na lądzie.

2 min.

Likwidacja Szkód

Informacje o wypadkach lotniczych dotyczą zazwyczaj sytuacji, w których następuje start statku powietrznego i dalej, z różnych przyczyn, a najczęściej z powodu „czynnika ludzkiego”, dochodzi do katastrofy lotniczej. Co zaskakujące, w świetle obowiązujących przepisów za wypadek lotniczy uznawane jest również zdarzenie polegające na uszkodzeniu samolotu bez startu!

I właśnie z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia.

Pozostawiony na płycie lotniska, po zakończonym locie, piękny samolot  miał być odholowany przez obsługę naziemną do hangaru, zaczepiono do przedniego podwozia wozidło i wyciągnięto podstawki spod kół. Podczas rozpoczęcia holowania dziób samolotu, ku ogromnemu zaskoczeniu obsługi technicznej, zaczął się obniżać. Natychmiast zaprzestano dalszych czynności  i przystąpiono do sprawdzenia, dlaczego tak się stało – przebadano wszystkie elementy samolotu.

Okazało się, że przyczyna była prozaiczna, pilot pozostawił samolot z zaciągniętym hamulcem postojowym.

Obsługa z nieznanych powodów, nie sprawdziła, a tym samym nie zwolniła hamulca postojowego i przystąpiła do przeciągania samolotu do hangaru zgodnie ze standardową procedurą.

W wyniku tego zdarzenia stwierdzono uszkodzenia podwozia i jego mocowania. Szacowany koszt naprawy to ok 1,5 mln zł.

Błędy ludzkie nie zakończyły się jednak tylko na przyczynie i powstaniu szkody. W procesie likwidacji szkody ujawniliśmy, że w wyniku nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy ubezpieczonym a zakładem naprawczym, doszło do naprawy nie dotyczącej zakresu szkody.

Wobec powyższej sytuacji, jako ekspert BLS-Korporacja wyruszyłem do zakładu remontowego w Anglii, aby pomóc w identyfikacji  prawidłowego zakresu naprawy i przywrócić właściwą komunikację między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

W procesie likwidacji tej szkody było bardzo wielu uczestników:

  • Zakład naprawczy
  • Obsługa techniczna Ubezpieczonego
  • Serwis producenta statku powietrznego
  • Producent statku powietrznego
  • Pośrednik organizujący naprawę
  • Broker Ubezpieczonego
  • Reasekurator
  • Broker Reasekuratora
  • Ekspert powołany przez Reasekuratora / Ubezpieczyciela w celu weryfikacji kosztów naprawy
  • Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Naszą rolą w procesie likwidacji szkód jest nie tylko ocena zakresu i rozmiaru szkody, ale też aktywne włączenie się w proces naprawy szkody.

Powyższy przykład pokazuje, że błędy ludzkie zdarzają się nawet najwyższej klasy specjalistom, w tak bardzo oprocedurowanej instrukcjami bezpieczeństwa branży lotniczej.

Autorzy

Rafał Jackiewicz

Rafał Jackiewicz