4-1800-1-1800x644-c

Jak nie wypaść z rynku po szkodzie całkowitej? Coko Werk case study

4 min.

Likwidacja Szkód

W biznesie konsekwencje szkody całkowitej rodzą ogromne straty. Ich skala często nie wynika wyłącznie z faktu utraty bezpośrednich środków produkcji, stanów magazynowych czy materiałów. Niejednokrotnie zdarza się, że potęguje ją ryzyko utraty części lub nawet całego rynku zarówno odbiorców, jak i dostawców. Jak z utrzymaniem na rynku poradziła sobie firma Coko Werk?

Wielki pożar niszczący zakład to  jednostkowe tragiczne  doświadczenie dla ubezpieczonego. Dla doświadczonych ekspertów ubezpieczyciela  z BLS-Korporacja  to kolejne zdarzenie . Do szkody już doszło,  ale co dalej?

Nadrzędnym celem dobrego ubezpieczyciela powinno być  wypracowanie,  już na samym początku procesu likwidacji, przejrzystych zasad współpracy klienta z towarzystwem ubezpieczeniowym. Aktywne współdziałanie pozwala sprawnie oszacować straty i minimalizować ich negatywne skutki. Ważne jest szybkie wyznaczenie priorytetów procesu likwidacji, natychmiastowe wsparcie finansowe i zaangażowanie firm restytucyjnych.

Głównym zadaniem staje się wówczas maksymalne skrócenie czasu niezbędnego do odtworzenia produkcji, a w okresie przejściowym podtrzymania ciągłości biznesu.

W ERGO Hestii tak właśnie prowadzimy korporacyjną likwidację szkód. Do procesu odbudowy zniszczonego mienia włączamy zarządzającą ryzkiem spółkę inżynierską – Hestia Loss Control. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i kompetencje staje się ona doradcą w zakresie zabezpieczenia klienta i minimalizacji jego ryzyka. Ten model współpracy doskonale zadziałał w przypadku pożaru zakładów Coko Werk.

27 lipca 2015, Łódź. Wybucha pożar w fabryce Coko Werk Polska, wytwórcy tworzyw sztucznych, głównie plastikowych elementów dla wiodących światowych marek producentów sprzętu AGD.  W ciągu kilku godzin hala produkcyjna, urządzenia oraz wyprodukowany asortyment, zostały w 100 procentach strawione przez ogień. Niewiele mogły zdziałać wezwane natychmiast jednostki Straży Pożarnej.

Jednak ewidentna szkoda całkowita i wielomilionowe straty to nie wszystko, z czym musiała zmierzyć się firma. Takie zdarzenie powoduje natychmiastowe przerwanie produkcji, wypadnięcie z łańcucha dostaw i zagrożenie kolejnymi stratami biznesowymi.

W dniu pożaru Coko Werk niezwłocznie zawiadamia ubezpieczyciela – ERGO Hestię. Natychmiastowe działania Likwidatorów Przedstawicielstwa Korporacyjnego i Biura Likwidacji Szkód-Korporacja pozwalają ekipie specjalistów ubezpieczyciela pracować bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Firma specjalizująca się w restytucji mienia przystępuje natychmiast do skutecznego ratowania majątku, kluczowego z punktu widzenia możliwości odtworzenia produkcji w innej lokalizacji.

W trybie pilnym zapada szereg kluczowych ustaleń dotyczących sposobu wypłaty odszkodowania, czy metod likwidacji szkody. Podjęte zostają również strategiczne biznesowo decyzje o możliwościach podtrzymania produkcji i odbudowy fabryki.

ERGO Hestia nie ograniczyła się wyłącznie do profesjonalnego wykonania zadań ubezpieczyciela, ale też dzięki ekspertyzie inżynierów HLC, zaoferowała wsparcie w procesach, które umożliwiły firmie, w niezwykle trudnej sytuacji, utrzymać się na rynku.

Produkcja została częściowo przeniesiona do innych  zakładów , które podjęły współpracę z Coko Werk.  Klient niezwłocznie otrzymał zaliczki, pozwalające na prowadzenie prac  związanych z odbudową zakładu i ratowaniem procesów produkcji. Eksperci ERGO Hestii i Hestia Loss Control aktywnie wsparli właścicieli poszkodowanej firmy. Doradzali jak prowadzić działania zmierzające do odbudowania fabryki i jak najszybszego wznowienia produkcji. To wspólne zaangażowanie zakończyło się sukcesem. W rekordowym czasie 16 miesięcy fabryka Coko Werk została odbudowana, a produkcja wznowiona.

W obliczu katastrofy, jaką był tragiczny w skutkach pożar, prawdziwym ratunkiem okazuje się nie tylko samo ubezpieczenie zakładu. Kluczowe jest też doświadczenie w zakresie  likwidacji szkód  przedsiębiorstw.

Autorzy

ERGO Hestia

ERGO Hestia