2024 zamowienie6_11 (1)

Termowizja – jeden wydatek, wiele korzyści

3 min.

Ryzyka majątkowe

Oczywistym jest, że celem prowadzenia każdej działalności produkcyjnej jest osiągnięcie korzyści majątkowych. Dopóki praca odbywa się bez zakłóceń, firma może zarabiać. Jednak nawet najmniejsza awaria któregokolwiek z kluczowych elementów linii technologicznej lub urządzeń elektrycznych może doprowadzić do ograniczenia produkcji a nawet zatrzymania zakładu. W obu przypadkach wiąże się to z utratą spodziewanego zysku. Dlatego ważnym aspektem działalności zakładów produkcyjnych jest profilaktyka. Jedną z metod zapobiegania awariom urządzeń i instalacji są regularne badania termowizyjne, które mogą na długo przed wystąpieniem potencjalnej awarii wykryć miejsca usterek, niewidocznych gołym okiem.

Niech jako przykład posłuży następujący przypadek, który rzeczywiście miał miejsce w ostatnich latach:

W pewnej firmie produkcyjnej „X”, w trakcie pracy urządzeń doszło do pożaru rozdzielnicy sterowania linią produkcyjną. W skutek zdarzenia rozdzielnica uległa całkowitemu zniszczeniu. Dzięki sprawnej akcji gaśniczej pracowników zakładu oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej straty udało się ograniczyć do minimum.  Produkcję w trybie testowym udało się ponownie uruchomić po kilku dniach, a pełne moce produkcyjne firma „X” odzyskała dopiero po około dwóch miesiącach. W wyniku zatrzymania produkcji oraz zmniejszenia mocy produkcyjnych nie wyprodukowano pewnej partii materiału, na którą czekali odbiorcy. Skutkowało to zrezygnowaniem ze współpracy stałych klientów. W celu utrzymania pozostałych kontrahentów firma „X” musiała również obniżyć oferowane ceny swojego wyrobu.

Powyższemu zdarzeniu prawdopodobnie można byłoby zapobiec, gdyby przeprowadzane były regularne badania termowizyjne. Pomiary wykonane przy użyciu kamery termowizyjnej umożliwiają obserwację rozkładu temperatury w badanym obszarze pracujących urządzeń. Kamery działają w zakresie długości fali promieniowania podczerwonego, czyli poza zakresem promieniowania widzialnego dla ludzkiego oka. Dzięki uzyskanym wynikom badania, przedstawiającym lokalne zmiany temperaturowe, będące jednym z symptomów awarii, możliwe jest usunięcie przyczyny, która mogłaby spowodować uszkodzenie elementu.

Pomimo wysokiej ceny kamery termowizyjnej, należy mieć na uwadze wszechstronność jej zastosowania. Badaniom możemy poddać między innymi: rozdzielnice elektryczne (sprawdzenie stanu połączeń śrubowych w torach prądowych), transformatory, stan izolacji cieplnej, silniki, łożyska a także wiele innych.

Niewątpliwie pomiary możemy zlecić firmie zewnętrznej, która po wykonanym badaniu powinna przygotować protokół zawierający opis oraz zdjęcia – termogramy badanego miejsca ze wskazanymi punktami o podwyższonej temperaturze, jednakże w dużym zakładzie warto rozważyć zakup kamery termowizyjnej i wykonywanie regularnych badań we własnym zakresie. Korzystając z termowizji trzeba pamiętać, że jakość przeprowadzonego badania zależy od doświadczenia osoby wykonującej pomiar. Nie wystarczy jedynie dokonać pomiaru badanego obszaru, ważne jest odpowiednie przeanalizowanie uzyskanego obrazu oraz wyciągniecie stosownych wniosków.

Oczywiście to od zarządzającego firmą zależy czy wspomniane badania zostaną przeprowadzone oraz w jakim zakresie. Jednakże analizując niepodważalne zalety opisanej metody badawczej, w trosce o swój biznes, warto pochylić się nad tematem termowizji.

electrical-fault-300x193

Fot.1. Obraz z badania termograficznego.

Autorzy

Paweł Szajkowski

Paweł Szajkowski