Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies

plastic-bottles-115077-1920-1800x644-c

Sortownie odpadów jako czarna branża rynku ubezpieczeniowego

Ryzyka majątkowe

Rosnący konsumpcjonizm oraz poprawa warunków życia spowodowała, że każdego dnia na wysypiska „śmieci” trafiają znaczne ilości odpadów komunalnych.

Odpady po przywiezieniu do zakładu utylizacji  kierowane są początkowo do sortowni, która jest newralgicznym obiektem zakładu. To w niej następuje oddzielenie odpadów, które będzie można jeszcze przetworzyć lub wykorzystać do celów np. energetycznych.

W obiekcie sortowni można oddzielić między innymi: folie, kartony, mieszankę papierową, opakowania PET (politereftalan etylenu), polietylen, polipropylen, wszelkie metale, opakowania szklane. Ponieważ do sortowni dowożone są zróżnicowane odpady zarówno pod względem chemicznym jak i fizycznym, powyższe zakłady powinniśmy traktować jako zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia pożaru.

Należy przyjąć, że główną przyczyną powstania pożaru/wybuchu w zakładach zajmujących się sortowaniem odpadów komunalnych może być:

  • składowanie w obiekcie sortowni odpadów o nieznanym składzie, w których mogą znajdować się palne, ciekłe związki organiczne (np.: rozpuszczalniki, lakiery), pojemniki ciśnieniowe lub niewybuchy,
  • lekceważenie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych przez pracowników obsługi,
  • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej pojawiać się będzie coraz więcej sortowni i technologii sortowania odpadów. Dlatego ważne jest ich odpowiednie zabezpieczenie, które zminimalizuje ryzyko wystąpienia w nich zdarzeń skutkujących przestojem, bądź całkowitym zniszczeniem – spaleniem.

Dobrą praktyka zmniejszającą powyższe ryzyko jest:

  • wydzielenie pożarowe młyna rozdrabniającego materiał oraz zabezpieczenie go stałym urządzeniem gaśniczym,
  • montaż instalacji zraszaczowej w hali przyjęć towaru oraz w miejscu tymczasowego składowania surowca wewnątrz sortowni,
  • składowanie nieprzesortowanego surowca poza halą sortowni,
  • kontrola odpadów przeznaczonych do składowania,
  • kontrola termowizyjna składowanych odpadów oraz linii technologicznej (rozwiązanie zalecane w bardzo dużych zakładach sortujących odpady).

Bazując na doświadczeniu przytoczmy sytuację, która może zaistnieć w przykładowej sortowni odpadów.

W zimowy, piątkowy wieczór, pod koniec drugiej (ostatniej)  zmiany do sortowni zostają dostarczone odpady komunalne odebrane z pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych, w których mieszkańcy w celach grzewczych wykorzystują piece.

Kierowca rozładowujący odpady wewnątrz hali sortowni, nie wiedział, że w hałdzie znajduje się rozżarzony węgiel (wysypany wcześniej do przydomowego śmietnika).

Po opuszczeniu przez pracowników sortowni odpadów zapaleniu ulegają materiały z tworzywa. Ponieważ w hali znajduje się znaczna ilość surowców ogień szybko rozprzestrzenia się po całym obiekcie. Należy dodać, że w obiekcie nie zainstalowano ani systemów detekcji pożaru ani stałych urządzeń gaśniczych.

Płomienie zostają dostrzeżone przez pracownika ochrony dopiero wtedy, gdy te zaczynają wydostawać się poza obiekt. Pożar obejmuje ściany budynku wykonane z płyt warstwowych z pianką poliuretanową. Przerażony pracownik natychmiast powiadamia straż pożarną, jednakże ta z powodu znacznej odległości dociera na miejsce dopiero po 15 minutach…

Możemy przypuszczać, że obiekt oraz znajdująca się wewnątrz linia sortownicza ulegną całkowitemu zniszczeniu. Właśnie nieprzewidywalność składu przyjmowanych odpadów czyni je szczególnie niebezpiecznymi i mogącymi prowadzić do znacznych szkód jak opisano powyżej. Ponieważ nie mamy gwarancji, że dana partia odpadów jest wolna od środków łatwopalnych i wybuchowych, powinniśmy pamiętać o możliwości wystąpienia pożaru i adekwatnie do tego zabezpieczyć zagrożone miejsca.

Autorzy

Paweł Szajkowski

Paweł Szajkowski

Zobacz także