Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies

gas-288173-1800x644-c

Nabici w butlę z… gazem

Ryzyka majątkowe

Statystyki Państwowej Straży Pożarnej od kilku lat wykazują, że z każdym, minionym rokiem rośnie ilość wybuchów butli z gazem płynnym. Do feralnych zdarzeń najczęściej dochodzi w budynkach mieszkalnych o zabudowie wielorodzinnej, rzadziej natomiast do eksplozji butli dochodzi w zakładach produkcyjnych.

Skutki wybuchów są tragiczne. Poszkodowani ludzie są okaleczeni lub giną. Mieszkania wymagają kapitalnych remontów bądź nadają się wyłącznie do wyburzenia, a budynki produkcyjne (bądź budynki stanowiące majątek zakładu) są wyłączane z eksploatacji, co może skutkować dłuższym przestojem np. w prowadzonej działalności.

Najczęstszymi przyczynami wybuchu butli z gazem płynnym są nieszczelności butli oraz instalacji do nich doprowadzanych. Ponadto dostarczane butle bywają wadliwe, z wybrakowanymi zaworami reduktorów (brak uszczelek), skorodowane, posiadające zardzewiałe pokrętła. Stanowią realne zagrożenie dla konsumentów i mogą działać jak bomba z opóźnionym zapłonem.

Taką „bombę” dostarczono kilka lat temu do jednego z zakładów jubilerskich na terenie Trójmiasta. Butla miała zasilać palnik gazowy, służący obróbce materiałów. Znajdowała się w pomieszczeniu, w którym panowała wysoka temperatura. Doszło do wybuchu gazu propan – butan, który spowodował rozległe oparzenia u pracowników znajdujących się na hali oraz pożar w budynku. Trzy osoby zmarły, a trzy kolejne doznały trwałego uszczerbku zdrowia. Właściciel zakładu zamknął działalność produkcyjną.

Śledztwo wykazało, że przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia była przepełniona i niesprawna butla produkcji… NRD, nie mająca atestu. Doszło do rozszczelnienia zbiornika poprzez nadmierne ciśnienie w jego wnętrzu. Opisane zaniedbania ze strony firmy dostarczającej butle z gazem doprowadziły do tragedii.

Aby uniknąć problemów związanych z eksploatacją i przechowywaniem butli z gazem płynnym należy stosować się do wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.), jak i zasad bezpieczeństwa opracowanych przez dostawców gazu:

I. Transport ładunków gazowych (butli z gazem):

 1. Przed przystąpieniem do transportu butli należy sprawdzić czy zawór jest dokręcony i czy posiada uszczelkę gumową przy wylocie zaworu.
  2. Następnie należy umocować nakrętkę na wylocie zaworu, a na butlę pozbawioną kołnierza nakręcić kołpak ochronny.
  3. Butlę należy przewozić lub przenosić w pozycji pionowej.
  4. Przy transporcie butla winna być zabezpieczona przed upadkiem.
  5. Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać itp.
  6. Butli nie wolno przewozić razem z innymi materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi itp.

II. Przechowywanie butli gazowych:

 1. Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.
  2. Butli nie wolno przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m.
  3. Butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie.
  4. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C.
  5. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których:
 • poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu;
 • znajdują się inne materiały łatwopalne;
 • nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.
 1. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione.
  7. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać nie więcej niż dwie butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg.
  8. Butle należy ustawiać w pozycji pionowej – zabezpieczając przed przewróceniem, uderzeniem, dostępem osób niepowołanych, dzieci itp.
  9. Nie należy ustawiać  butli w miejscach nasłonecznionych.

III. Wymiana butli gazowej.

Wymiana butli gazowej wymaga wykonania następujących czynności:

 1. Należy zakręcić zawór na butli pustej (w prawo).
  2. Odkręcić reduktor od butli. Nakrętka reduktora posiada „lewy” gwint, odkręca się w prawo.
  3. Butlę pustą odstawić w bezpieczne miejsce. Zakręcić zaślepkę i kołpak (w butlach bez kołnierza ochronnego).
  4. Z butli pełnej zdjąć kołpak zakrywający zawór (w butlach bez kołnierza ochronnego).
  5. Sprawdzić czy zawór butlowy jest zakręcony. Odkręcić zaślepkę z tworzywa na zaworze (lewy gwint).
  6. Sprawdzić stan uszczelki gumowej, w razie potrzeby wymienić.
  7. Butlę ustawić w miejscu przeznaczenia.
  8. Zakręcić reduktor. Nakrętka reduktora dokręca się w „lewo”.
  9. Sprawdzić czy zawory odbiornika gazu (np. kuchni gazowej) są zamknięte. 10. Odkręcić zawór na butli (w lewo). Sprawdzić szczelność całej instalacji pokrywając zawór butli, reduktor, złącza wodą z roztworem mydła. Powiększające się pęcherzyki piany mydlanej wskazują, że połączenie jest nieszczelne.

Dokręcenie może być dokonywane tylko przy zamkniętym zaworze butlowym. W razie nie możliwości uzyskania szczelności wezwać uprawnionego instalatora gazu płynnego.

Szczelności butli gazowej i instalacji w żadnym wypadku nie wolno badać otwartym ogniem (np. przy użyciu zapałki lub zapalniczki)!

IV. Uwagi końcowe.

Przy ulatnianiu się gazu należy:

 1. Zakręcić zawór główny butli.
  2. Wyłączyć lub wygasić wszelkie źródła otwartego ognia, a także źródła światła.
  3. Nie włączać żadnych odbiorników elektrycznych (lodówka, pralka itp.).
  4. Otworzyć drzwi i okna.
  5. Odłączyć butlę i wynieść w bezpieczne miejsce.
  6. Zawiadomić dostawcę gazu lub uprawnionego instalatora.

Nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w instalacji wykonanej przez uprawnionego instalatora.

Autorzy

Tomasz Tkaczyk

Tomasz Tkaczyk

Specjalista ds. Oceny Ryzyka, zajmuje się zagadnieniami ryzyka ogniowego, utraty zysku oraz uszkodzenia maszyn i urządzeń. Inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, w Grupie ERGO Hestia od 2006 r.

Zobacz także