220126_ergoHestia_1462

Ubezpieczenia Finansowe Kompendium wiedzy

3 min.

Ubezpieczenia Finansowe

Ubezpieczenia finansowe są silnie powiązane z gospodarką rynkową, a szczególnie z sektorem finansowym. Wyniki działalności są uzależnione od fazy cyklu koniunkturalnego. Ubezpieczenia finansowe służą do ochrony Inwestora lub Sprzedawców w wypadku, gdy kontrahent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań.

Mając na uwadze, powyżej opisaną istotność ubezpieczeń finansowych dla obrotu gospodarczego, udostępniamy Państwu materiał stanowiący esencję wiedzy o tych ubezpieczeniach oferowanych przez STU ERGO Hestię SA, zarówno w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych jak i kredytu kupieckiego.

Znajdą tu Państwo zarówno zakres oferty produktowej, jak i informację dot. procedury ubiegania się o udzielenie gwarancji/przyznanie limitu kredytowego oraz podpowiedzi dot. wymaganych dokumentów czy zabezpieczeń.

Kompendium Wiedzy - Ubezpieczenia Finansowe