20220827_fot._Nikola_Leleń_Ergo_Hestia_sesja_Apteka_29

Apteka Smart - film instruktażowy

3 min.

Zarządzanie ryzykiem

W obliczu zmieniających się przepisów prawa, cały łańcuch dystrybucji leków musi spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie warunków ich przechowywania i transportu. Farmaceuci zostali zobligowani do ciągłego monitorowania temperatury i wilgotności w miejscach gdzie przechowują medykamenty. ERGO Hestia przygotowała innowacyjny produkt ubezpieczeniowy, który łączy ochronę ubezpieczeniową, system monitoringu ryzyka Smart Control i wsparcie techniczne.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o proponowanym przez ERGO Hestię produkcie.

A także filmu instruktażowego, w którym przedstawimy jak łatwe w instalacji i pomocne jest rozwiązanie Apteka Smart.

Apteka-SMART--onepager

*Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Autorzy

Hestia Corporate Solutions

Hestia Corporate Solutions