biznes_podroż

Biznes & Podróż, Organizacja pomocy w ramach umowy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą

Kliknij, aby odtworzyć film
35 min.

Opis szkolenia

Część I - Biznes&Podróż

Szkolenie z podstaw ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia kosztów leczenia podczas podróży – OWU Biznes & Podróż.

Produkt kierujemy do przedsiębiorców z wielu branż (wymienionych w OWU), szukających dla swoich pracowników ochrony ubezpieczeniowej w ramach NNW i KL. Na szkoleniu poznacie szczegóły dotyczące:

 • Ubezpieczenia NNW,
 • Ubezpieczenie KL podczas podróży,
 • Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego.

📄 Podstawowe informacje o ubezpieczeniu Biznes & Podróż

Część II - Organizacja pomocy w ramach umowy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą

Szkolenie dotyczące specyfiki i organizacji likwidacji szkód z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. O tajnikach likwidacji szkód opowie nasz asystor w ubezpieczeniu Biznes & Podróż - Mondial Assistance, który świadczy specjalistyczną pomoc w razie nieszczęśliwego zdarzenia takiego jak wypadek lub nagłe zachorowanie. W ramach opieki medycznej oferowanej w ramach ubezpieczenia poszkodowanym zapewniamy:

 • natychmiastową pomoc medyczną,
 • transport medyczny do przychodni lub szpitala,
 • konsultacje lekarskie,
 • badania lekarskie,
 • zabiegi,
 • leki (przepisane przez lekarza) i środki opatrunkowe,
 • pobyt w szpitalu,
 • transport między placówkami medycznymi,
 • leczenie stomatologiczne.

Plan szkolenia

 • 01

  Szkolenie

  Część niezrealizowana. Przejdź do materiałów szkoleniowych.
  Zarejestruj się
 • 02

  Egzamin

  Przycisk będzie aktywny dopiero, jak zrealizujesz całe szkolenie.
  Zarejestruj się

Prowadzący szkolenie

Monika Żelazna

Monika Żelazna

Underwriter Ubezpieczeń Osobowych w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych. Posiada wykształcenie magisterskie, doświadczenie w branży finansowej i ubezpieczeniowej powyżej 5 lat. W Grupie ERGO Hestia od 2005 r.

Ewelina Sakowska

Ewelina Sakowska

Z branżą ubezpieczeniowa związana od 14 lat, od 2014 roku w Mondial Assistance, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Kierownika ds. Likwidacji Szkód. Z wyksztalcenia psycholog, pasjonatka ubezpieczeń, zwolenniczka szczerej i dopasowanej do odbiorcy komunikacji.