220831_ErgoHestia_Brokerzy1180-2

Twój Portal

Wiedzy Korporacyjnej


Certyfikacja szkoleń zawodowych, wymiana wiedzy, dostęp do unikalnych zasobów ERGO Hestii. Portal Wiedzy Korporacyjnej to nowa przestrzeń dostosowana do potrzeb Brokerów.

Oglądaj szkolenia

tak jak lubisz
i kiedy chcesz

Materiały edukacyjne dostępne na każdym urządzeniu w podziale na najważniejsze linie ubezpieczeń

image

Rozwiązuj testy po szkoleniu
i zdobywaj cenne certyfikaty

Udostępniane materiały są szkoleniami zawodowymi w myśl ustawy z dnia 15. grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

image
calc

Kalkulatory

W ubezpieczeniach majątkowych kwestia prawidłowego ustalenia sumy ubezpieczeniowej jest jednym z podstawowych elementów prawidłowo zawartej umowy ubezpieczenia.

Aby zwiększyć możliwości prawidłowego określenia sumy ubezpieczenia udostępniamy Państwu kalkulatory wartości odtworzeniowej oraz kalkulatory wzrostu wartości.