Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies

20210727_144605_biznes_korpo

Trendy w ubezpieczeniach korporacyjnych

Jakie wyzwania staną przed brokerami w 2022 roku?

Weryfikacja sum ubezpieczenia związana z szybko rosnącymi kosztami materiałów i usług budowlanych, badanie wskaźników ESG, coraz szersze grupy klientów ubezpieczeń cybernetycznych i dbałość o ubezpieczenie przerw w działalności – to kluczowe wyzwania, przed którymi stają w 2022 r. brokerzy.

Jak inflacja wpływa na sumy ubezpieczenia

Wielu ekspertów przewiduje, że w 2022 r. inflacja w Polsce może osiągnąć nawet dwucyfrowy poziom. Wraz z dużym wzrostem popytu w budownictwie powoduje to szybki wzrost cen usług i materiałów budowlanych – są one już o ok. 30% wyższe niż 3 lata temu! Co to oznacza dla brokerów?

Przede wszystkim konieczność weryfikacji sum ubezpieczenia w zawieranych i odnawianych umowach ubezpieczeń korporacyjnych. Polisa zawarta kilka lat temu, z niezmienianą w trakcie sumą ubezpieczenia, dawałyby dobrą ochronę w czasach zerowej inflacji. Dziś może nie pokryć całej ewentualnej szkody. Przykładowo, nakłady poniesione na odtworzenie nieruchomości zbudowa nej ledwie 3 lata temu byłyby obecnie aż o 30% wyższe. Niepodnoszenie sum ubezpieczenia będzie groziło klientom pogłębiającym się niedoubezpieczeniem mienia. Każdy pośrednik powinien to mocno akcentować, rozmawiając z klientami o wznowieniach.

Analiza bezpieczeństwa energetycznego po stronie brokera

Zmiany w gospodarce związane z przechodzeniem na niskoemisyjne źródła energii i jednoczesny wzrost zapotrzebowania na energię jako taką spowodowały podwyższone ryzyko wystąpienia systemowych przerw w dostawie prądu, tzw. blackoutów. Efekt? Objęcie przedsiębiorstw ochroną ubezpieczeniową coraz częściej będzie poprzedzane wnikliwą analizą ich uzależnienia od stabilności dostaw energii oraz elastyczności w dostosowaniu się do ewentualnych braków prądu. Uczestnictwo w analizie ryzyka i współpraca z inżynierami w celu minimalizacji skutków ewentualnych blackoutów będzie w nadchodzących latach sporym wyzwaniem dla brokerów.

Badane wskaźniki ESG

Kolejnym trendem związanym z energią, tym razem od strony emisyjności i odnawialności jej produkcji, będzie rozszerzone raportowanie wskaźników ESG. Czasy troski przedsiębiorców wyłącznie o swój interes ekonomiczny odchodzą do lamusa. Biznes trzeciej dekady XXI w. ma przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. I nie jest to już kwestia wyboru. W najbliższych latach odpowiedzialne zarządzanie stanie się obowiązkowe dla większości przedsiębiorstw. Nowelizacja dyrektywy 2014/95/UE (zrównoważonego rozwoju) obejmie również średnie i mniejsze firmy. Zmiana ta ma nastąpić w ciągu kilku lat.

EERGO Hestia świeci tu przykładem, od lat prowadząc działania proekologiczne i prospołeczne. Przykładowo jako pierwsza firma ubezpieczeniowa na polskim rynku otrzymała certyfikat EMAS (Eco Management and Audit Scheme) – dowód dotrzymywania najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska i prowadzenia działalności zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju.

Jaki ma to związek z ubezpieczeniami? Zmiany w obszarze raportowania przedsiębiorstw nakładają obowiązki już nie tylko w obszarze parametrów finansowych, ale obligują do ujawniania również tak zwanych non-financial statement (NFS), czyli pozycji firmy w zakresie czynników ESG. Już wkrótce przedsiębiorstwa będą musiały przekazywać dane dotyczące zrównoważonego rozwoju do firm ubezpieczeniowych. A one z kolei będą zobowiązane uwzględniać je przy publikacji własnych raportów rocznych. To jest strona proceduralna. My natomiast już widzimy, że przedsiębiorcy zaangażowani w transformację proekologiczną swojej działalności wypadają lepiej w ogólnej ocenie ryzyka z perspektywy ubezpieczeniowej. Wybrane aspekty raportów NFS będą zatem brane pod uwagę przez ubezpieczycieli przy ocenie ryzyka oraz przy określaniu warunków i cen ubezpieczeń korporacyjnych. Oczywiście firmy spełniające wysokie standardy ESG będą tu premiowane.

Badanie klientów pod kątem wskaźników ESG stanie się automatycznie obowiązkiem wszystkich brokerów. Na drodze ich zawodowego doskonalenia pojawi się konieczność pozyskiwania wiedzy w obszarze ESG oraz umiejętności zarządzania ryzykiem w kontekście zrównoważonego rozwoju”.

Coraz więcej cyber

2022 rok stoi pod znakiem dalszego upowszechniania ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych. Dotychczas interesowały się nimi przede wszystkim firmy prowadzące działalność w Internecie, mocno wyeksponowane na ryzyka w sieci. Jednak ochrona w tym zakresie powinna znaleźć się w koszyku potrzeb ubezpieczeniowych znacznie szerszej grupy firm, również prowadzących działalność stacjonarną.

W coraz bardziej zautomatyzowanym świecie, pełnym rozwiązań chmurowych i komputerowych systemów zarządzania, ryzyko ataku cybernetycznego dotyczy praktycznie każdej firmy. ERGO Hestia promuje tę wiedzę już od kilku lat. Profesjonalnie wspieramy klientów w analizie ich podatności (wrażliwości) na cyberataki i pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury IT. M.in. w tym celu stworzyliśmy ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych dla małych i średnich (Cyber M) oraz dużych firm (Cyber XL).

Świadomość stopnia zagęszczenia globalnej sieci i łatwość jednoczesnego atakowania dużej liczby podmiotów na całym świecie oraz nasilenie aktywności przestępczej w cyberprzestrzeni powodują, że ubezpieczyciele coraz częściej postrzegają cyberryzyko jako tzw. ryzyko systemowe. Wpływa to na ocenę stopnia „ubezpieczalności” poszczególnych klientów. Dlatego ryzyka cybernetyczne powinny zajmować bardzo ważną pozycję na liście pośredników analizujących ryzyka u klientów. Od tego kierunku nie ma już odwrotu.

Autorzy

Krzysztof Grelewicz

Krzysztof Grelewicz

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Technicznych, Biuro Ubezpieczeń Korporacyjnych

Hubert Rutkowski

Hubert Rutkowski

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Underwritingu, Biuro Ubezpieczeń Korporacyjnych

Zobacz także