Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies

drinks-supermarket-cans-beverage-1800x644-c

Bioterroryzm – czym jest i jak się przed nim bronić?

Zarządzanie ryzykiem

Na terenie całego Świata każdego dnia dochodzi do zamierzonego skażenia żywności przez pracowników. Przyczyny tego zjawiska są różne. O czym musi pamiętać przedsiębiorca, aby uniknąć katastrofy?

Żywność można skazić poprzez  następujące działania: atak terrorystyczny (chęć wykorzystania skażonej żywności na terenie państw zaangażowanych w walkę z terroryzmem), celowe walki konkurujących ze sobą firm z produkującą ten sam rodzaj produktów lub świadome działanie niezadowolonego lub zwolnionego pracownika firmy.

W Polsce główną przyczyną zamierzonego skażenia jest sabotaż niezadowolonego pracownika lub atak ze strony bezpośredniej konkurencji.  Prawdopodobieństwo skażenia żywności, tak aby została wykorzystana do ataku bioterrorystycznego jest niewielkie. Zagrożenie to dotyczy przede wszystkim firm, które eksportują swoje wyroby do krajów, w których panują niepokoje społeczne np. Izrael lub do krajów zaangażowanych w walkę z terroryzmem np. do USA.

W jaki sposób można przeprowadzić atak? W przypadku produkcji żywności można go przeprowadzić poprzez celowe dodanie do  żywności drobnoustrojów chorobotwórczych lub środków chemicznych  bądź alergenu, który nie powinien się w nim znajdować (brak deklaracji jego obecności przez producenta wyrobu).

Sabotażu można dokonać także poprzez zniszczenie komputerowej bazy danych dotyczących spraw produkcyjnych, takich jak receptury technologiczne czy dokumenty nadzoru produkcyjnego lub dokumenty systemu kontroli jakości.

Wykrycie skażenia mikrobiologicznego żywności jest stosunkowo łatwe, ponieważ produkowany wyrób podlega kontroli mikrobiologicznej przez producenta, urzędowe jednostki nadzoru lub klienta. Badania te przeprowadza się w często w produktach, jeżeli należą do grupy artykułów łatwopsujących się lub gdy  produkowany wyrób jest wykorzystywany do dalszego przerobu.

Dużo większe zagrożenie dla produkcji spożywczej  stanowią środki  chemiczne wykorzystywane powszechnie w zakładach produkcyjnych. Jest to stosunkowo łatwa metoda zanieczyszczenia żywności, ponieważ obecność tych konkretnych środków w żywności nie jest standardowo badana. Dopiero w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia celowym skażeniem wyrobu , zakład zaczyna sprawdzać ich obecność.

Jakimi środkami chemicznymi może zostać skażona żywność? Mogą to być środki myjące wykorzystywane przez zakład w procesie mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych. Mogą to być smary, farby i rozpuszczalniki wykorzystywane przez zakładowy Dział Utrzymania Ruchu, lub w końcu odczynniki  i rozpuszczalniki  wykorzystywane na co dzień przez zakładowe laboratorium.

Do celowego skażenia żywności można też wykorzystać inne produkty, które w swoim składzie zawierają alergeny lub same z siebie są nimi. Przykładem takiego  alergenu – produktu – jest orzech ziemny, którego już śladowe ilości mogą doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego uczulonego konsumenta, a w konsekwencji nawet do jego śmierci. Jest to najsilniej alergizujący surowiec w przemyśle spożywczym.

Jak zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed umyślnym skażeniem wyrobów? W jednym z obowiązujących Standardów Jakościowych (IFS wersja 6) zostały określone wymagania, jakie musi spełnić zakład, aby zabezpieczyć produkty przed zanieczyszczeniem. Także inne Standardy Jakościowe obowiązujące  w przemyśle spożywczym (np. BRC wersja 7) podają takie wytyczne.

Skutecznym zabezpieczeniem jest przede wszystkim uświadomienie  i uczulenie pracowników, aby reagowali i zgłaszali wszelkie odstępstwa w zachowaniu współpracowników.

Zanim zakład rozpocznie wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia warto przeprowadzić ocenę stopnia zagrożenia zakładu przed celowym skażeniem produkcji. Można tego dokonać kilkoma sposobami np. poprzez samodzielne przeprowadzenie audytu zabezpieczeń.

Sposób ten jest najwygodniejszy i najbardziej korzystny finansowo dla firmy, ponieważ może go ona przeprowadzić przy wykorzystaniu własnych audytorów wewnętrznych. Jednak dużym minusem tego sposobu jest brak obiektywizmu potrzebnego do opracowania skutecznych zabezpieczeń. Można zlecić ten audyt firmie zewnętrznej, która wskaże nam zarówno mocne i słabe strony stosowanych zabezpieczeń, jak i przedstawi obiektywne dane.

Oceny stanu zabezpieczeń można przeprowadzić na podstawie wypełnienia specjalnie opracowanej, przez zakładowy Zespół HACCP, ankiety. Na podstawie wyniku ankiety można przeprowadzić analizę SWOT zabezpieczeń przed celowym skażeniem produkowanej żywności. Na podstawie tej analizy zakład jest w stanie opracować, wdrożyć, a w późniejszym etapie zweryfikować (jest to warunek konieczny) te zabezpieczenia.

Autorzy

Joanna Zakrzewska

Joanna Zakrzewska

Zobacz także